Regulamin rezerwacji

Hotel Górski Raj

Regulamin rezerwacji w Hotelu Górski Raj ***

Złożenie rezerwacji

Rezerwacja dotyczy pobytu w Hotelu Górski Raj *** w Porębie Wielkiej 765, 34-735 Niedźwiedź
Hotel Górski Raj*** przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.

Administratorem  danych osobowych jest Hotel Górski Raj – F.H.U. „MALWA”  Malwina Strama z siedzibą w Poręba Wielka 765, 34-735 Niedźwiedź.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zablokowany.

Potwierdzenie rezerwacji

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty w wysokości 30 % wartości całego pobytu na konto Hotelu.
Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

Hotel po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto oraz po sprawdzeniu, że pokój jest wolny zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Gościa o dokonanym potwierdzeniu – mailowo lub telefonicznie.

Hotel po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego pokoju.
Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do hotelu w terminie uzgodnionym to Hotel traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby jak rezygnację z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu do hotelu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić Hotel, aby zarezerwowany pokój był zablokowany na kolejną dobę.

Opłata rezerwacyjna – przedpłata

Zapłata opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty możliwa jest na dwa sposoby:

1. Na konto bankowe Hotelu Górski Raj*** dla wpłat w polskich złotych (PLN):
FHU MALWA  Strama Malwina
Poręba Wielka 765
34-735 Niedźwiedź
NIP : 7371972706
REGON : 120274919
nr konta :  77 1020 2906 0000 1402 0157 1074
Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.

2. Za pomocą karty kredytowej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
W przypadku płatności kartą  kredytową Hotel po uzyskaniu informacji o:

  • nazwie karty płatniczej,
  • numerze karty kredytowej,
  • informacji do kiedy Karta kredytowa jest ważna (miesiąc/rok)
  • oraz kodzie CVC lub CVV

pobiera uzgodnioną kwotę z karty kredytowej Zamawiającego/Gościa.

Transakcja jest oznaczona gdyż Hotel posiada terminal z identyfikatorem, a koszty pobrania prowizji ponosi Hotel.
Dane karty można podać telefonicznie, faksem lub mailem.

Po dokonaniu obciążenia karty kredytowej Gościa kopia wydruku z terminala kart płatniczych wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zachowywana i przekazywana Gościowi w dniu przyjazdu do hotelu.

Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku, gdy dokonał przedpłaty. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.

Anulacja rezerwacji

  1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  2. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług hotelu , zwracamy 50% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty.
  3. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

W przypadku skrócenia pobytu zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

W przypadku nie uregulowania zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu oraz skrócenia pobytu Gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za zadeklarowany pobyt przy dokonaniu rezerwacji.

Hotel Górski Raj ★ ★ ★

Poręba Wielka 765 / KONINKI
34-735 Niedźwiedź
www.gorskiraj.com

Rezerwacje grupowe:

Malwina Strama
501 248 443
malwina.strama@gorskiraj.com

 

Newsletter

Polecamy prenumeratę newslettera Hotelu Górski Raj, abyśmy mogli przekazywać Państwu najświeższe informacje o naszych ofertach specjalnych i promocjach.

Prosimy o podanie swojego adresu e-mail: